منوهای نصب در پنل مدیریت

آموزش و معرفی کار با مولتی متر

آموزش کار با مولتی متر و جزئیات استفاده از آن

آموزش و معرفی کارکرد با مولتی متر

روش کار با مولتی متر ديجيتال

مزايای دستگاههای ديجيتال و آنالوگ :

دقت در اندازه گیری- دقت در نمایش داده ها- کم شدن خطای کاربر

بالارفتن سرعت اندازه گیری- بالارفتن راندمان دستگاهها – اندازه گیری و نمایش تعداد مقادیر زیاد در یک دستگاه -قابلیت ذخیره مقادیر در حافظه دستگاه اتصال به کامپیوتر -کالیبراسیون آسانتر و 000

مولتی متر:

مولتی مترچیست؟

مولتی متر اهمتر آو متر ولت متر: دستگاهی است برای سنجش و اندازه گیری مقادیر – – –

الکتریکی AC و DC مقادیرمقادیر AC : مقادیر متناوب یا AC به مقادیری گفته می شود که منشاء تولید آن ژنراتور می باشد و برق شهر و ساختمانها و کارخانجات AC می باشد و شکل موج ولتاژ و جریان آن بصورت سینوسی می باشد و با علامت ~ مشخص می شود.

مقادير DC : مقادیر مستقیم یا DC به مقادیری گفته می شود که منشاء تولید آن باطری پیل -شیمیایی و یا تبدیل برق متناوب توسط آدابتور و یا یکسو ساز می باشد و جهت تامین انرژی

دستگاههای پرتابل و موارد خاص استفاده می شود و شکل موج ولتاژ و جریان آن بصورت یک خط افقی می باشد و با علامت مشخص می شود.

مقادير الکتريکی:

مقادير اصلی:

ولتاژ- جريان- مقاومت

ولتاژ: اختلاف پتانسیل بین دو سر هادی را ولتاژ می نامند و با حروف اختصاصی V نشان می دهند که مقدار آن در برق فشار ضعیف 220V )بین فاز و نول( و 380V )بین دو فاز( می باشد.

اندازه گيری ولتاژ:

اندازه گیری ولتاژ بصورت موازی می باشد و باید دو سر سیم فاز و نول را به دو سر پراب مولتی متر متصل کرد و مقدار ولتاژ را اندازه گیری نمود. بدون مصرف کننده هم می توان میزان ولتاژ برق را اندازه گرفت.

جريان : به مقدار مصرف یک مصرف کننده جریان گفته می شود و با توان مصرفی نسبت مستقیم دارد. و مقدار آن به مقاومت مصرف کننده و ولتاژ کاری آن بستگی دارد و با حروف اختصاصی A نشان می دهند.

اندازه گیری جریان بصورت سری می باشد و باید دو سر پراب مولتی متر را در بین مدار مصرف کننده وصل کرد و مقدار جریان را اندازه گیری کرد.

نکته: برای اندازه گیری جریان باید مصرف کننده در مدار باشد و مقدار جریان مصرفی آن را اندازه گیری کرد.

 
 

خازن

قطعه ای است که برای ذخیره انرژی الکتریکی )ولتاژ( در مدار استفاده می شود و با توجه به اینکه بار الکتریکی در خازن ذخیره می شود می توان از آن ها برای ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت استفاده کرد. از خازن ها برای صاف کردن سطح ولتاژ مستقیم نیز استفاده می شود. از خازن ها به عنوان فیلتر نیز استفاده می کنند چرا که سیگنال های متناوب را به راحتی عبور می دهند ولی مانع عبور سیگنال های مستقیم می شوند.

خازن را با حرف C که اول کلمه Capacitor می باشد نشان می دهند. ظرفیت خازن بر اساس واحد فاراد می باشد و معیاری برای اندازه گیری توانایی خازن در نگهداری انرژی الکتریکی می باشد .

ظرفیت خازن با توجه به فرمول زیر بدست می آید

خازن از دو صفحه فلزی موازی )هادی از جنس روی، آلومنیوم، نقره( که در بین صفحات هوا یا عایق )دی الکتریک مانند کاغذ، میکا، پلاستیک، سرامیک، اکسید آلومنیوم، اکسید تانتالیوم( وجود دارد تشکیل شده است .

نکته

ظرفیت خازن بر اساس فاراد می باشد اما فاراد واحد بزرگی است و به این خاطر از واحد های کوچکتر زیر در ظرفیت های خازن استفاده می شود

انواع خازن

انواع خازن شامل موارد زیر است .

الکترولیتی

عدسی

سرامیکی

خازن سراميکی

معمولترین خازن غیر الکترولیتی می باشد )خازن خشک( که در آن دی الکتریک به کار رفته از جنس سرامیک می باشد.

ثابت دی الکتریک سرامیک بالاست یعنی عایق بسیار خوبی است و امکان ساخت خازن های

کوچک در ظرفیت زیاد را فراهم می کند .

ظرفیت خازن سرامیکی بالا است و بین 1 میکرو فاراد تا 5 پیکو فاراد می باشد .

ولتاژ کار خازن های سرامیکی بالا است .

تست بوق خازن با مولتی متر

در حالی که خازن روی بورد است سلکتور مولتی متر را روی بازر قرار دهید و یک تست بوق انجام دهید و اگر صدای بوق شنیده شد خازن خراب شده است

اندازه گيری ظرفيت خازن سراميکی

در ابتدا خازن سرامیکی را از بورد جدا کنید سپس سلکتور مولتی متر را روی خازن قرار داده و پراب های قرمز و سیاه را به دو پایه خازن وصل کرده و عددی که مولتی متر نمایش می دهد را یادداشت کنید. مشاهده می شود که ظرفیت خازن برابر 0110 نانو فاراد بود که اندازه درستی نمی باشد و برای اندازه گیری این نوع خازن نیز باید از lc متر استفاده کرد و مولتی متر جوابگو نیست .

نکته

برای صفر کردن مولتی متر دکمه REL را فشار دهید .

خازن عدسی

در کل مانند خازن سرامیکی می باشند. خازن عدسی به شکل زیر است .