منوهای نصب در پنل مدیریت

دریافت کارت ورود به جلسه

برای دریافت کارت بر روی لینک زیر کلیک کنید:

نمونه ی کارت ورود به جلسه

نکات مهم :

  • کارت حتما پرینت شود.
  • به آدرس مکان آزمون،تاریخ و ساعت آزمون توجه نمایید.
  • کارت ملی یا شناسایی معتبر عکسدار به همراه داشته باشید.
  • آن دسته از کارآموزانی که کارت شناسایی عکسدار ندارند به مدیریت آموزشگاه مراجعه نمایند.
  • 15 دقیقه قبل از آزمون در مکان مربوطه حضور داشته باشید.
 
 

آدرس مکان آزمون در نقشه زیر قابل مشاهده می باشد:

طراحی شده توسط آریا وردپرس